Sporthirlap, 1930. augusztus (21. évfolyam, 85-94. szám)

1930-08-02 / 85. szám

/ / / / # X d- ' v**, /» / >­/ // l Szombat Budapest, XXI. évf. 85. sz. 1930 augusztus 2. JÍ.T€M. 20 fillér Szerkesztőség és kiadóhivatal: indapest, VI. kerület, Rózsa-utca 111. III. emelel Távirati cim: Sportbirlap Budapest Telefonszám: Szerkesztóség: Automata 196- -54 Kiadóhivatal: Aut. 112—44 Klófizetési árak: Belföldre egy negyedévre 6 pengő (egy hónapra 2 pengd) Ausztriába 6 pengd. Csehszlovákiába 70 Ke. Egyéb külföldre egy negyedévre 7,50 pengd MEGJELENIK HÉTFŐN. CSÜTÖRTÖKÖN ÉS SZOMBATON Egyes szám ára: Belföldön 20 fillér. Ausztriában 30 gr. Jugoszlávia 3 dinár. Csehszlovákia 2 Ke Románia 10 lei. Franciaország 1.50 fr Olasz ország I L. Németország 20 a pi. Amerik & cent. Levélcím: Budapest 62, postafiók 82 Az 1930. évi vízipóióbajnokságct dönti el a MAC—HL kér. mérkőzés, amelyet az MIK vasárnapI úszóversenyén rendeznek 4 verseny további eseményei: az MTK—-MESE bajnoki mérkőzés. Bárány István startja lOO méteren, Lenkey Magda, Tóth Ilonka és Stpos Manci vetélkedése a hölgy­úszóhegemóniáért Vasárnap d. u. fél 5 órakor a Császártürdőben Szombaton este 7 órakor kezdődik a verseny Immár négy hete annak, hogy a, fővárosban nem volt úszóverseny. Az úszószezón dörékán vagyunk, de vá­logatott úszóink és vízipólózóink hosszúra nyúlt túrája, a B) csapat és a hölgyúszók külföldi szereplése és a siófoki, majd a hódmezővásárhelyi úszóversenyek miatt Budapest sport­közönsége július 6-ika óta nem jut­hatott úszóversenyhez. Most azonban, hogy a teljes gárda idehaza van, az U,szókoalíció szombaton és vasárnap megrendezi harmadik országos jel­legű versenyét ezúttal az MTK égisze alatt. A verseny kétnapos és a vasárnapi program telt házat ígér. A versenynek a súlyát a két vízipólómérkőzés adja meg. mely egyúttal a bajnokság sor­sára is döntő befolyású lesz. Szombaton este 7 órakor kezdődik a verseny Az első napon először a műugrás kötelező ugrásait bonyolítják le. Utána a 100 méteres ifjúsági mell­úszásban 18 legjobb ifjúsági verseny­zőnk csap össze. Most, egy héttel az osztrák—magyar ifjúsági úszómérkö- zés előtt az ifjúsági számoknak külö­nösen nagy a fontossága. Reméljük, hogy ebből a mezőnyből kiugrik egy 1 perc 25 mp. körüli versenyző. Az 50 méteres gyorsúszásban Mészöly—Gáborffy—Magyar—Zentay —Csepela a legjobbak. Az ismét ren­desen trenírozó Mészöly a favorit. A 3X100 méteres vegyes stafétában az UTE (Hild—Nagy—Szabados) együttese olyan erőt képvisel, melyet a többi meg sem közelít; az FTC, BBTE és a III. kér. TVE csak a helyekért küzdhetnek. A szombati nap legérdekesebb száma: Magyarország 1930. évi 3x100 méteres ifjúsági gyorsúszó stafétabajnoksága: Hat egyesület indít itt csapatot: az MTK, MAC, III. kér. TVE, FTC, UTE és a MUE. Mind a hat csapat jó érőkkel rendelkezik, de győzni való­színűleg az MTK fog (Hódy TI., Brandy, Házai), mért ifijei 1 pert 08 mp-es átlagot is ki tudnak úszni. Legerősebb ellenfelük -a MAC (Bla- zsejovszky. Pauer, Kánássy). ez a csapat _ szintén közéi lesz az 1 perc 08 mp-es átlaghoz. Ezután kerül sorra Budapest 500 méteres úszó­bajnoksága. A míting főnapján az 50 méteres gyermek mellúszásban 13 indulót jelez a program. Valószínűleg W.eisz Ká­roly gyerekei lesznek elől. A MAC gyerekúszói most nagy formában vannak. A 3X50 méteres ifjúsági vegyes stafétában kilenc egyesület nevezett. Itt is az MTK a favorit, bár a MAC mellett a hatalmas ifjúsági gárdával rendelkező FTC győzelme sem lenne meglepetés. A 100 méteres gyorsúszásban starthoz áll Bárány István is, aki ugyan fáradt a túrától, de azért a győzelme nem fog nehézségbe üt­közni. A második helyért érdekes pár­harcot folytat: Mészöly és Szabados. A többieknek itt nincs sok keresni valójuk. A 200 méteres mellúszásban Hild tetszés szerint fog győzni gyenge el­lenfeleivel szemben és talán csak az egri ifjúsági úszó, Mezey küzdelme A túróról hazaérkezett Halasynak nemcsak Páhokkal. Götrdöbcsél. Ja­kabbal és Boz&ival kell megküzdenie, hanem a 7 perc 05 mp-es standard irlovel is. A szombati versenyt MAC—MTK ifjúsági bajnoki mérkőzés fejezi/be, melynek bírája Barta Ist­ván. A mérkőzésnek az MTK a favö- ritja. Forray ellen fog egy kis élénkséget vinni ebbe a versenybe. A 100 méteres hátúszásban Nagy Károly győzelme nem,kétséges; a me­zőnyből ki lehet emelni Bitskey II.-t és Uilrich Jánost. A kétnapos úszóverseny legérdeke­sebb száma a 100 m-es hölgy gyors­úszás lesz. Lenkey Magda, Tóth Ilonka és Sipos Manci küzdelme új rekor­dot ígér. Már Hódmezővásárhelyen is 90 méterig együtt haladtak mind a hár­man, most is a finisen dől el a verseny 3orsa. A hölgyek 100 méteres hátúszásá­ban ismét starthoz áll Maliász Gitta, akinek ezúttal már komoly ellenfele lesz a nagyon feljavult Szőke Kató. A helyekért erős lesz a küzdelem, mégis Vermes Magdát várjuk harma­dik helyre. A 4X50 méteres ifjúsági gyorsúszó stafétában hat egyesület csapata áll starthoz. Itt is nagyon erős küzdelem várható az MTK—MAC—ÜTE­MŰÉ—FTC— III. kér. TVE között. (Mindenesetre jellemző, hogy az ifjú­sági számok sokkal érdekesebbek, mint a szeniorversenyek.) A 100 méteres mellúszásban a két­százas mezőny áll starthoz. Itt is Hild győz, míg a többiek — még nyolcán indulnak — csak a helyezés kérdését intézhetik el. ' Végül a műugrásra kerül sor. A kötelező ugrásokat már szombaton este 7 órakor lebonyolítják, úgyhogy az öt benevezett vasárnap már csak a szabadon választott ugrásokat mütat- ja be. Az ugrók között csak kis pont- különbség lesz. Mindezeket a számokat egy óra alatt lebonyolítják, úgy fél 6 órakor már sor kerül az idei vízipólóbajnok- ság döntő mérkőzésére: a MAC—III. kér. TVE. bajnoki mérkőzésre. Mielőtt a mérkőzés méltatására rá­térnénk, vessünk egy pillantást a baj­noki táblázatra, mely a következő ké­pet mutatja: 1 e’ í í S j S « X >> -O O O -o ■ ü> "w > C. W> 1. MTK 6 4 1 1 9 26:9 2. MAC 4 3 — 1 6 23:8 3. III. 4 2 1 1 5 25:11 4. UTE 3 2 — 1 4 15:10 Most pedig nézzük, hogy a négy vezető csapatnak milyen mérkőzése van még hátra: az MTK-nak a MESE és a SzUE, a MAC-nak a két vidéki csapat, a III. kér. és a BSzKRT. a III. kér-nek a MAC, a két vidéki együttes és az FTC elleni mérkőzése van hátra. Aránylag az UTE van a legkellemesebb helyzetben, mert csak az első három csapattal mérkő­zött eddig. A táblázatból és a hátralevő mér­kőzésekből megállapítható, hogy a MAC csak abban az esetben | Verseny- és tisztelet díjak Mindennemű ezüsttárgyak legszebb ki­vitelben, legolcsóbb árban. Az ország legtöbb sportegyletének szállítója Toch Manó arany-ezüstműves V . ' ■ ■■■ ■■ I I ■—mmmnm———■emmmm—mmammmmm—— Vasárnap délután tét 5 órakor kezdődik a úszóverseny. a vlzipólóra tél 6 órakor kerül a sor

Next

/
Thumbnails
Contents