Sporthirlap, 1937. július (28. évfolyam, 52-60. szám)

1937-07-03 / 52. szám

Ára12 mi. 1.20 ftc (csehszioiM ■ lai .... (romon) 21/ dinár (jugoszi.) 20 groscnen (oszt.) Friodaországbaa . . 1-— tr. Olaszországban ■ , — 80 L Németországban , ■ > 15 PL Amerikában ....IC ElOflzetéd án negyedévei Belföldre 2.70 P. Aunztriába S P. Eszakamerlkába 4 P. Egyéb külföldre 3.50 P. VWfflLnmniOTMMi .wiwr............................................................... SZ OMBAT 1937 július 3. XXVIIL évi. 52. százzá. MM——— Megjelenik: szerdán és szombaton 8zsrkeazt0ség ás klidóhira- tali Budapest. VIII.. ROkk Szilárd-utca 4. ez. III. cm. Telefoni Szerkesztőségi .... J—413—• Kiadóhivatal (csak dálntáa 8 óráig): ........... 1-33Í—7T Le vélcím! i Budapest 72. Postafiók: 17. Oyetoayí szerződtette ős játszatja a Ferencváros Hoff marni játszik a Viennában, Schmaus nem Ma este: BTK-BSzKRT és B. Vasutas—FTC MÖSz-kupa mérkőzések Továbbá: Mándi—Szabó L. és Bene-Kalten- ecker bemutató — A Sporthirlap tudósítójától — Újra érdekes boxeseménye van a fővárosnak. Ma, szombaton este kez­dődnek el az elsőízben kiírt MÖSz- kupa körmérkőzései. Az idén nincsen nyári szünet, még a nagy melegben is folyik az ökölvívó-üzem, legfeljebb az a különbség, hogy a tornatermek zárt falai helyett a szabadban állít­ják fel a szorítót. Négy nagyegyesületünket, — B. Vasutas, PTC, BTK, BSzKRT — szólítja küzdelembe a MÖSz-kupa. A négy egyesületnek azokat a verseng zöit. " akik az 1937. évi csapatbajnokig küzdelmekben nem vettek részt. tos résztvevőnek lehet számítani a következő versenyzőket: Melegh (légsúly), Szabó B. (lég- vagy ban- tamsúly), Vépi (váltó vagy közép­súly), Rideg (közép vagy kisnehéz­súly), Németh (nehézsúly), Regula (kisnehéz vagy nehézsúly), Varga (közép vagy kisnehézsúly). A nevek­be l^rneg lehet állapítani, hogy a BSzKRT csapata félelmetesen jó! A ,BTK alighanem elsősorban if­júsági versenyzőit vonultatja fel. Belloni, Kozma stb. tehetséges fia­talok, de a rutinosabb BSzKRT-csa- í>atot aligha tudják legyőzni. Tippünk: 12:4 a BSzKRT javára. Elsősorban az utánpótlás versenye lesz ez a ma meginduló háromnapos körmérkőzés, de résztvesz abban né­hány „nagyság” is, azaz az egyesü­leteknek néhány olyan elsőosztályú versenyzője, aki a csapatbajnokság­ban valamilyen oknál fogva nem in­dulhatott. A négy nagyegyesület most abból vizsgázik, hogy melyiküknek sikerült a „nagy egy” mellett erősebb tartalék- gárdát nevelni. Most szóhoz jutnak mindazok, akik egy-egy nagyság miatt már régebb idő óta tartaléksorba kényszerültek. Az összeállításokat még körülbelül is nehéz volna megjósolni. Csapat­bajnoki szabályok lévén, az intézők egészen a mérlegelés pillanatáig zse­bükben őrizhetik és őrzik is az ösz- szeállítást. Nem hajlandók egyetlen nevet sem elárulni és ha mondanak is valamit, az ellenfél mindenben cselt lát és úgysem hiszi el. A mai első fordulóban a követ­kező párosításban mérkőznék a csa­patok • 8 óra: BTK—BSzKRT Valaha az angyalföldi utánpótlás játszva verte a többi egyesületek tartalékgárdáját. Ma már más a helyzet. A BSzKRT nevelt és szer­zett magának legalábbis a BTK-val egyenrangú (ha nem jobb) utánpót­lást. A villamosiak csapatában biz­Az est másik összecsapása: 10 órakor: B. Vasutas—FTC1 A bajnok B. Vasutas ellen a má­sodik helyezett FTC nagyon feni a fogát. A vasutasok is nagyon erős gárdát vonultatnak fel, bár még né­hány ponton kérdéses a csapat ösz- szeállítása. Biztos emberek: Podány (lég- vagy bantamsúly), Farkas (kö­zép- vagy kisnehézsúly), Mindszenti (középsúly), Molnár (váítósúly), Fe­nne (nehézsúly). És talán— Énekes I. a pehelysúlyban! Az FTC még az eddigieknél is titokzatosabb. Mindössze a vidéki versenyzők csatasorbaállításáról szóló hír szivárgott ki a Franzstadfcból. A zöld-fehérek már többször tanujelét adták hallatlan küzdöképességüknek és ez a szív csodát tehet. A B. Vas­utas azonban mindenképpen erősebb­nek látszik. Tippünk: 10:6 a B. Vasutas javára. * A mérkőzések keretében két be­mutató mérkőzés is lesz: Mándi, az FTC sokszoros váltósúlyú bajnoka mérkőzik a BSzKRT Szabó Lászlójá­val és a „k. o.-király” Bene csap össze a BTK-ista Kalteneckerrel. A mérkőzés a Szent László-út 124. sz. alatti kerthelyiségben kerül el­döntésre. (Ijedősebbek figyelmébe: „Fogyasz­tás” csak túlsúlyban lévő verseny­zőknek kötelező.) FTC-pálya Üllői-út 12 9 Július 4-én, vasárnap délután 6 órakori ferencváros-Vienna I Wien) Középeurópa Kupa mérkőzés Előtte 4 órakor FTC—Tatabányai SC barátságos mérkőzés A Szeged mérsé­kelt sikerrel sze­repel Svédországban — A Sporthirlap távirati jelentése — (A már hetek óta északi por­tyán levő Szeged FC újabb két mérkőzést játszott Svédország­ban. Nem megy valami jól a pi­ros-fehéreknek ...) Gefle, június 30. A geflei városi válogatott ellen balszerencsés mérkőzésen kikap­tunk. Az eredmény 4:3 volt, a félidőben 3:l-re vezettünk. Sza­kadó esőben, csúszós pályán ját­szottunk. A 17. percben Gyar­mati megszerezte a vezetést, a svédek egyenlítettek, majd a 41. és 43. percben v. ördög lőtt két gólt. Szünet után működésbe lé­pett a játékvezető, pártos bírás­kodásával „felhozta” a svéd csa­patot, — kikaptunk. Csapatunk legjobbja Miklósi volt. Szeged FC. * Iggesundkervaal, július 1. Döntetlenül mérkőztünk Igge- sundkervaal kitűnő csapatával. Itt is zuhogott az eső végig a mérkőzés alatt. Eredmény 3:3 (1:2). Góllövőink: Gyarmati (2) és Harangozó. Szép játék folyt. Igazságtalan tizenegyest ítéltek ellenünk. Szeged FC. Vasárnap pihen a DVTK, de utána NB- csapatokkal készül a dön­tőkre A pécsi meglepetés után magára talált a DVTK és vasárnapi győzel­me már azt jelenti, hogy — a dön­tőben van. Megkérdeztük Jahnt a DVTK edzőjét, hogy mit csinálnak most, hiszen a döntőig ugyanis há­rom szabadnapjuk van. — Most vasárnap nem játszunk, mert a két PVSK-meccs sokat kivett a csapatból. Különösen a második. — A játékosok? — Minden dicséretet megérdemel­nek. A győzelmet azonban mégis a fedezetsorunk harcolta ki. Bonyhai I. csillagos egyest érdemel, utána Kőhalmi, Szabó következik. A véde­lemben Horváth volt gyengébb a szo­kottnál, de ez nála csak múló gyen­geség. A csatársor sokat nyert Sid- likkel, de neki még össze kell szoknia társaival. Turbékinak pedig nem megy most a játék. Ezeken akarok most javítani. — Mi lesz a műsor? — Mint mondtam, most vasárnap nem játszunk, de a rá következő két vasárnapra egy-egy NB-csapatot hívnak meg Diósgyőrbe. Az jó edzés lesz a döntőkre. Remélem aztán ott sem lesz hiba— Húszán Belgrádba... Elutazott a magyar evezösesapat a jugoszlávok nemzetközi verse­nyére — A Sporthirlap tudósítójától — v Pénteken délután fél 3-kor „raj­tolt” a Keletiről Belgrádba az a húsatagú magyar evezősgárda, amely holnap, vasárnap Belgrádban verse­nyez. A jugoszláv szövetség nemzet­közi versenyén a Pannónia nyolcasa és kormányosnélküli kettőse, továbbá Szandtner Egon, valamint az újpesti négyes vesz részt magyar részről. A pannonok indulnak a két négyes számban is. Nem lesz könnyű dol­guk a magyar fiúknak, mert a ju- goszlávokon kívül a svájci, olasz és osztrák legjobb csapatok is ott lesz­nek a regattán. A nyolcasban a többi között az olimpiai 2. helyezett olasz „Livomese” is rajthoz áll. A négyesben a bécsi regattán Berlin ellen győztes linzi Viking különösen kemény ellenfél. A kormányosnélküli kettősben a Gyurkóczy—Győrffy kettős képviseli a magyar színeket. Nekik is faáhéz dolguk lesz az erős nemzetközi kon- kurrenciában, akárcsak Szandtner Egonnak. A csapatokat vitéz Csik László dr. (a Pannónia részéről) és Fehér An­dor (az Újpest részéről) kíséri. A regatta valamennyi számát va­sárnap bonyolítják le, ez szintén nagyon megnehezíti a pannonok doW gát: a két négyes verseny után még a nyolcas!... BUDGE a világ legjobb amatőr teniszezője Fölényesen győzött Cramm ellen — A Sporthirlap távirati jelentése — London, július 2. Az angol teniszbajnokság döntői­nél tartanak Wimbledonban. Tulaj­donképpen amatőr világbajnokság­nak számít a wimbledoni verseny. Ma délután került sor a férfiegyes döntőre: Budge USA—Cramm német 6:3, 6:4, 6:2. Ezzel Budge bebizonyítottan „a vi­lág legjobb teniszezője” lett és biz­tosra vehető, hogy az idei tenisz­listán első helyre kerül. Fölényesen győzött Cramm ellen, aki ezúttal másodszor maradt alul wimbledoni döntőben (tavaly Perryvel szem­ben). A versenyen jelent volt Mary anyakirálynő, Viktória Lujza és Mária Lujza hercegnők kíséreté­ben. A díszpáholyban a mérkőzés után tisztelgett a két versenyző. A nagy meccs 65 percig tar­tott. Cramm gyenge formában van, bizonytalankodott. Holtbiztos­nak vélt labdákat elrontott, né­hány nehezet azonban szépen meg­csinált. Feltűnően sokat ütött vo­nalon túlra. Budge látta, hogy ellenfele bizonytalan, ezért sokat kockáztatott. Sikerrel. Érdekes, hogy Austin, az angol DC-csapat tagja és Maskell angol tenisz­oktató pontosan jegyezte Budge ütéseit. — Ki akarjuk puhatolni, mik a gyenge oldalai az amerikainak, — mondta Maskell mosolyogva az újságíróknak. Hát — nehéz feladat... * Egyéb eredmény: Férfipáros: Hughes, Tuckey—< Hecht, Menzel 6:2, 6:2, 6:4. Vegyespáros: Mathieu, Prenta—« Dearman, Prenn # Budge Donald már hónapokkal ezelőtt ajánlatot kapott, hogy írjon alá profiszerződést. Akkor az ame­rikai sajtó egyhangú állásfoglalása miatt nem csapott fel profinak. — Meg kell még nyernünk eb_ ben az évben a Davis Cup-védelmét^ — nyilatkozta. Nos, idén minden bizonnyal sike­rül is ez a bravúr az USA csapata-* nak. Valószínű tehát, hogy Budge rövidesen a Tilden-cirkusz tagja lesz. A tenisz KK-ban 1:1-re áll az osztrák* jugo­szláv mérkőzés Bécs, július 2. Nagy közönség előtt, Miklas el­nök jelenlétében kezdődött meg ma délután a tenisz Középeurópa- Kupáért folyó osztrák—jugoszláv mérkőzés. Két egyes meccsel kezd­tek. Reál osztrák—Kukuljevics ju­goszláv 4:6, 6:4, 6:1, 8:10, 6:4* Hatalmas küzdelem. Pallada jugoszláv—Baworowski osztrák 6:0, 6:4, 6:1. Az első nap után a mérkőzés állása 1:1. Folytatás: szombaton.

Next

/
Thumbnails
Contents