Sporthirlap, 1939. február (30. évfolyam, 9-16. szám)

1939-02-01 / 9. szám

Második kiadás 'At*^mi- f * 4 S jjjM p XXX. cvf. szám. 1.20 KC (cseh-szlov.) I J& 9K .gg H B W mmmmmmmm—mmmmmmm I ^ B nk 2 V2 dinár (jugoszl.) P ^^jBpHPpBfBSS^uBk BE B n f» szerdán és szombaton 15pfennig (német) I 1 1 I 1* ^ B ===== Olaíiorsiágbat! .... —,S* 1. B ^H| H Síerkesetőség és ............. «c B M .^r <*L Bn,1ares!. vili. R«kic __ ___ H SzUird-utca 4. fia. ni. ein. Telefon: _._„ .... ,, B ^@SHsF ■ ’ ' • Szeriesztiség: .... 1—113—99 Előfizetési ara acoedezre: | ^gl&SjP B Kiadóhivatal (csak •Mintái Belföldre .................... 2.70 P 9 WK g Aráig): 1-539—’77 És zakamerikába .... 4-P 9 " Levíleta: Pünkösdi futballműsor: magyar-olasz (?) WWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW SZABÓ MIKLÓS már a nyílt tengeren hajózik Amerika felé! Kedden este a következő rádiótáviratot kaptuk a, nyílt tenge­ren haladó Washington óceánjáró fedélzetéről: A hajón remekül helyezkedtem el, hétfőn és kedden este egy­órás edzést tartottam. Az edzés futásból, tornából és szkippelés- ből állt. Minden rendben. Jól vagyok. Szabó Miklós. Szabó hétfőn érkezett Ham­burgba. Itt azonnal a Washington fedélzetére sietett, ahol elfoglalta kijelölt fülkéjét és a fedélzeten edzést tartott. Az időjárásjelentések — mint az ideérkezett német lapokból meg­állapítottuk — egyelőre kedvezőek és így bízhatunk abban, hogy Sza­bó, Miklós egészségesen ér partot A Washington ócseánjáró new- yorki kikötését 6-ára, hétfőre vár­ják. A kassai sífutók alaposan kivágták a rezet a Kékesen A kassai Györgyi-Gyurcsán lett a futóbajnok, az ugyancsak kassai Pápai - Papincsák a második, a a csapatversenyt is a kassaiak nyerték A B8TE a második, a szerencsétlen versenyt futó MAC a harmadik Kiszely csak ma, szerdán írhatja alá a ferencvá­rosi szerződést Három jobbszélső közöl egyik sem jelent meg a k eddi edzésen a Forf nyák utcában — A Sporthirlap tudósítójától — Kékestefő, január 31. Nem ok nélkül nevezi önmagát a legrugalmasabb sportszövetségnek a síszövetség. Pénteken kezdett havazni a Mátrában s vasárnap már megtartották a bajnoki staféta verse nyékét, ma, kedden pedig sor került a futóversenyek­re is. Az időjárás is kedvében járt a sísportnak. Kora reggel Szikrázó napsütés fogadta a hegytetőre érkező sportvezéreket. A Kékestetö ugyan ködsipkába burkolózott, de Fali textilkárpitjait a helyszínen gyönyörűen tisztítja MÁV ‘0 Deá’! Fetenc-u. 16. lYlSi lin Telelőn : 38-15-99 az hamar eloszlott. Egy keveset havazott is, úgyhogy a versenyeket 22 centiméteres nagyszerű porhó várta. A verseny rajtja a Kékes-szálló előtt volt, ugyanitt volt a- cél is. Közben azonban a versenyzők még egyszer elhaladtak a rajthely előtt. A pálya ugyanis két körből állt, amelyek közül az első mintegy 11 és fél kilométer, a második 5 és fél kilométer hosszú volt. Az első kört elsőnek Györgyi­Gyurcsán teljesítette 49:05 mp siatt s ekkor még nagy meglepetés­re Rábel volt a második helyen 50:45 mp-es idővel. A további sor­rend ez volt: Pápai-Popincsák, Kiss, Belloni, Emmánuel, Dezső, Kővári, Petri, Viroszt. A második körben Gyurcsán tartotta, sőt növelte előnyét, F.ábet visszaesett, csak Kiss tartotta helyét, Kővári pedig feljött. Futóbajnok: Györgyi-Gyurcsán Jenő Kárpátegyesület (Kassa) 1:18.32. 2. Pápai-Popincsák Béla (Kár­pátegyesület Kassa) 1:22.14, 3. Kiss János MAC 1:22 54, 4. Kő­vári BSzKRT 1:22.54, 5. Emá- nuel BBTE 1:23.24, 6. Rábel (Postás) 1:23.59, 7. Belloni MAC 1:24.01, 8. Viroszt (Kárpátegye­sület Kassa) 1:24.57, 9. Rola-nd (Kárpátegyesület Kassa) 1:24.57, 10. Dezső MAC 1:25.06, 11. Petri BBTE 1:25.20, 12. Szalay BBTE 1:27.08, 13. Csekey BBTE 1:27.59. 14. Bereczky MAC 1:29.26. 15. Tassonyi E. BBTE 1:29.39, 16. M. Kovács MAC 1:30.31, 17. Balatoni BEAC 1:30.51, 18 Hulényi MAC 1:33.40, 19. Kotsiba (Kárpátegyesület Kassa) 1:33 45, 20. Mucsi (Pos­tás) 1:34-28, 21. Tiszai. (Postás), 22. Pauer N. . UTE, 23. Wachs- mann GSE, 24. Szathmáry BEAC, 25. . Pauer L. BSE, 26. Szuromi (Postás), 27. Serák dr (Postás), 28. Schneider BBTE, 29. Denke (Postás), 30. Ványa UTE, 31. Magyar (Postás), 32. Kozma UTE, 33. Balogh HEAC, 34. Jelűnek (Postás), 35. ifj. Nagy MAC, 36. ifj. Papp (Postás) 37. Molnár BBTE. Osztályok szerint: 1. osztály: 1. Kiss MAC és Kő­vári BSzKRT holtversenyben, 3. Belloni MAC, 4. Balatoni BEAC. II. A) osztály: 1. Györgyi Kár­pát, 2. Pápai Kárpát, 3. Emánuel BBTE, 4. Rábel. II. B) osztály: 1. Tassonyi BBTE, M. Kovács MÁFC, 3. Mucsi Postás, 4. Tiszai Postás, 5. Pauer UTE. Idősb A) osztály: 1. Csőkéi BBTE, 2 Kocziba Kassa, 3. Kozma UTE. Ifjúsági Jutőba^iok: Iíelmle (Postás) 52:37. 2. Engelhardt (Postás) 56:30, 3. Rieth GSE 57:54, Várady LESOK 58:21,* 5. Vásárhelyi (Postás) 1:05.57, "6.' Gáspár MAFC 1:08.52. ötös futó csapatbajnok: Ma­gyar Kárpát Egyesület (Györgyi, Pápái Viroszt, Roland, Kotsiba) 7:04.27. 2. BBTE (Emánuel, Petri, Szalay, Csekey, Tassónyi) 7:13.30, 3. MAC (Kiss, Belloni, Dezső, Bereczky, Hulényi) 7:15,07, 4. Postás (Rábel, Mucsi, Tiszai, Pauer L., Szuromi) 7:49.48. A Rapaich-vándordíj (beleszá­mít az elmúlt Bély—Demény fu­tóverseny, a futóbajnokság és a jövőheti Postás-verseny) állása: 1. Györgyi 20 pont, 2. Pápai 12, 3. Kiss 10, 4. Kővári 9, 5. Emánuel 8. 6. Rábel 7. 7. Belloni 6, 8. Viroszt 5, 9. Röland 4, 10, Dezső 3, 11. Petri 2, 12. Szalay 1. NYILATKOZATOK: Tatár István," az MSSz ü. v. alel- nöke: Reális verseny volt és abszo­lút jó sportot láttunk. Én még ilyen szép és érdekes bajnokságot nem is láttam. Büszkék lehetünk a kassaiak szép futására. Nagy nyeresége a magyar sísportnak az ő bekapcsoló­dásuk már csak azért is, mert szinte új korszakot jelent, hogy a MAC sífutó-hegemóniája komoly veszély­ben forog. Azt hiszem, hogy a MAC hamarosan javítani fog, mert ma a BBTE is megelőzte, ez pedig az­előtt nem igen fordult elő. Síspor­tunkban egészséges vérkeringés van kialakulóban. Iglói László szöv. kapitány: Gyur­csán nagyszerű modern stílusban fu­tott. A. csehek és. szlovákok ezt a stílust már régebben átvették. Po- pincsák is nagy nyereség, de meg kell emlékezni Kőváriról is, aki mai futásával az összetett verseny esé­lyese- lett. Rábel is jó. A verseny eredményét erősen érintette, hogy a MAC-isták elviaszoltak. * « Holnap, szerdán reggel 9 órakor kezdődik a lesíkló verseny. Ezt az északi pályán fogják megrendezni, a Kőris-mocsárig terjedő harmadon, i Délután 2 óraikor lesz a mülesíkló- vetseny, ugyancsak délután hivatalos ugróedzés is lesz. Az, ugróverseny. csütörtökön 10 óra­kor .lesz.■ Sok mindenről lerántja egy-egy elszólás a titok és a romantika leplét. Tegnap délután is, amint ott álltunk Tihanyi kapuja mögött Kovács Fuxival és Kemény Tibor- ,ral és néztük a ferencvárosi játé­kosok kétkápü.s játékát, így szól­tunk Kovács Fuxihoz: .— Nézze csak Fuxi, a Ferenc­város három jobbszélsője közül egyik sincs a pályán! Fuxi megmagyarázta: — Bíró sérült, Lázár a keddi edzésen nem vesz részt és Táncos még nincs idehaza. Kemény Tibor rávágta: — De ma idehaza lesz. Estére érkezik. — Vájjon hoz-e sonkát? — Ugyan! — nevetett Kemény. — Még sohasem hozott ő sonkát. Temesvárról túl sokba kerülne a sonkát Budapestre kozni. Itt vette a sonkát Misi mindig Pesten. Az egyik „haverja” szállította neki protekciós áron. így lesz egy illúzióval szegé­nyebb az ember tízesztendős „temesvári sonka'” álmodozás után. Közben a pályán, amelynek a „másik” kapuja a félvonalon letett melegítők között van, vígan folyik a játék. Sárosi testvérek, Toldi, Hámori, Magda, Tihanyi csapat játszott a Háda, Tátrai, Polgár, Pósa, Kiss, Gyetvai bombacsapat ellen. Játékszabáiyokat, nem kellett betartani. Különösén nem is töre­kedtek a szabályok betartására. Les, vagy fault nem volt.' Csak amikor Pasát a mezénél fogva tar­totta viasza Sárosi Béla, akkor rúgatott szabadon * II Is vay edző. A mérkőzést Toiíliék nyerték 12:5 arányban, amikor , is sötétedés miatt abba kellett hagyni a játé­kot a vesztes csapat élénk tiltako­zása közben. Tátrai volt a leg­mérgesebb és így kérlelte Hlavayt: — Gyuri bácsi csak még egy negyedórát engedjen. — Hát ha egyedül akarsz itt játszani itt maradhatsz — mon­dotta Hlavay. Tátrai nem maradt ott egyedül, de mérges maradt a vereség miatt.­Az egész edzést főként azért fagyoskedtuk végig, mert be akar­tunk számolni Kiszely első „jele- ! néséről”. Ez a tervünk azonban füstbe menti Kiszelyt nem láttuk a Forinyák-uteai pályán. Hlavay nem tudott felvilágosítást adni, így bevonultunk a kellemesen fű­tött irodába, ahol Tóth Lajcs dr-t kérdeztük meg Kiszely hollétéről. Tóth Lajos dr ipég mindig a szolnoki nyilatkozatok miatt bosz- szankodott. — Nem értem, hogyan láthattak engem Szolnokon — mondta. Figyelmeztettük Tóth dr-t, hogy Kolláth-ügy már nincs, ma­radjunk Kiszélynél. — Mit be-széljek egy játékosról, aki a miénk és mégsem a miénk? Egyszerűen azért nem a miénk még véglegesen, mert nem tudunk hozzá bejutni, illetve nem tudunk vele összeköttetést teremteni szol- gála ti helyén. — Dehát miért nem?... Tóth dr így kiáltott fel: — Nem csukathatom be magam csak azért, hogy beszélhessek Ki­szely vei!... Különben is szerdán már kijön és akkor aláírja a szer­ződést, ezzel aztán végleg befeje­ződik a Kiszely-ügy is! Ebben a percben lépett be Hlavay György, edző az irodába. Megkérdeztük: — Mikor fog Kiszely először edzeni a Ferencvárosban ? . — Szombaton este biztosan —• mondta nevetve az edző. — Szom­baton este ugyanis a csapat tes­tületileg résztvesz az úszók ív,csó­róján és utána a táncmulatságon, a klubházban. Uf'V látszik Kiszely első ferencvárosi edzése — tánc- edzés lesz. Hlavay Györgynek még volt valami jélénteriivalója Tóth dr számára: — Kemény Tibor várja az ügy­véd urat. Ebből és abból a tényből, hogy Kemény nem vett részt az edzé­sen, azt következtethettük csupán, hogy a Ferencvárosban a Kemény­ügy még igenis fennáll. Sokféfcs ügy van mostanában a Fnadiban... Elmenőben még megkérdeztük Hlavay edzőt: — Mi lesz vasárnap? — A szombati táncos vigalom ellenére, rendes kétkapus edzés. Ellenfél az FTC, színhely a Fori- nyák-stadion. délután 3 órakor. Mester Gyuri bácsi közbevág: — Én pedig bcléptidijat fogok szedni! A pénztár is unja már a téli szüretet! V . Á, Je

Next

/
Thumbnails
Contents