Szabad Föld, 1986. január-június (42. évfolyam, 1-26. szám)

1986-01-04 / 1. szám

Az ezermester ezeregy öröme Valamikor, a régi idők­ben majd’ minden falunak, településnek meg volt a maga ezermestere. Javított órát, kertkaput, rendbeho­zott fűrészt, hordóabron­csot, egyebet. Mostanára számuk igencsak megcsap­pant, pedig, ahol akad — nos, fölöttébb hasznát lát­ják. (Kiport a 3. oldalon) Nevettünk rajta (H.) Olvasóink minden bi­zonnyal szívesen fogadták karácsonyi számunkban a fenti címmel közölt össze­állításunkat. A hozzánk ér­kezett írások nagy száma és érdekessége a közlés folytatására ösztönzött ben­nünket. (12—13. oldal) Sakk Szabad Főid Kupa Lapunk hagyományos vál­lalkozásai közé tartozik az a szellemi torna, melynek első feladványát lapunk 16. oldalán közöljük. A felad­vány-mester: Flórián Ti­bor. Sok sikert a részvevők­nek! Rádió- és tévéműsor Az ünnepnapok átcso­portosítása miatt sajnos nem tudtuk a megszokott módon közölni a műsor­programot. Ügy hozzuk helyre, hogy olvasóink de­cember 31-től a január 12- ig tartó időszakra most kapják kézhez a műsort. (20—21—22. oldal) Boldog új évet kívánunk m o i minden kedves Olvasónknak!

Next

/
Thumbnails
Contents