Szabad Föld, 2000. július-december (56. évfolyam, 27-52. szám)

2000-07-04 / 27. szám

56. ÉVFOLYAM m 2000. JÚLIUS 4. ÁRA 99 Ft (Előfizetőknek 92 Ft) Tavaly ilyenkor a nagy esőzések kés­leltették, most az április­tól tartó szokatlan szárazság gyorsítja a kalászosok betakarítá­sát. Az utóbbi esztendőkben mintha megbillent volna az időjárás rendje és az aratás ritmusa, aminek a termés látja kárát. Az ország kenyere nincs ugyan veszélyben, de elége­dettségre sincs semmi okunk. Riportunk a 2. oldalon BOHANEK MIKLÓS FELVÉTELEI A TARTALOMBÓL Magyarok Kedves Olvasóink! 1976 nyarán, egyetemi tanulmányaim befejeztekor jártam először Erdélyben. Bará­tommal két hetet töltöttünk ott, hátizsákos, gyalogos turistaként. Akkor Romániában a családok nem adhattak szállást külföldieknek, súlyos büntetés járt érte. Mi mégis szinte min­den éjszakát magyar családoknál töltöttünk; hiába mondtuk, hogy nem akarunk bajt, a ma­rasztalás olyan erős volt, hogy nem illett visszautasítani. Annak a júliusnak az emlékeit felidézve lá­tom azt az idős asszonyt is, akivel Énlaka és Etéd között találkoztunk. Széles karimájú szal­makalapban kukoricát kapált az úthoz közel, s amikor köszöntöttük, megkérdezte, honnan jövünk. Nagyon messziről..., Magyarország­ról... - válaszoltuk, mire ő az ég felé fordította arcát, kitárta a karját, s így kiáltott fel; „Ó, tud­tam én..." Soha nem fogom elfelejteni. Teltek-múltak az évek, vissza-visszatértem Erdélybe, immár a feleségemmel együtt. így jutottunk el odáig, hogy 1989-ben egy felhívás nyomán falunk testvérfalut választott a Szé­kelyföldön, a kicsi Kecsetet Farkaslaka mellett. Felvettük a kapcsolatot levélben, majd néhá- nyan egy mikrobusszal elindultunk Kecsetre. Meghívóinkkal azonban nem találkozhattunk, mert a faluba érve elénk kanyarodott az a rendőrségi Dacia, amely már hosszú idő óta követett minket, s a benne ülők nem engedték, hogy kiszálljunk. Vendéglátóink sem tudtak mit tenni. Annak az évnek a karácsonya elhozta a Ceausescu-rendszer bukását. A forradalom után először a kecsetiek jöttek el hozzánk, majd júliusban mi utaztunk hozzáiuk. Két nagy autóbusszal mentünk, s hat óra helyett csak este tízkor érkeztünk meg. Azt gondol­tuk, már mindenki alszik. Ám amikor éppen oda értünk, ahonnan egy évvel azelőtt a rend- őr-szekus brigád visszafordított bennünket, valami olyan látványban volt részünk, amitől elszorult a torkunk. A kicsi kultúrház előtti té­ren, a teret bevilágító egyetlen lámpa fé­nyében ott állt és várt; a falu. Talán senki sem hiányzott. Tíz éve már ennek. Azokban a hónapokban számos magyarországi és erdélyi község léte­sített testvérkapcsolatot. A magyar és a szé­kely himnuszt azóta sokan és sokszor énekel­tük együtt, ám a kapcsolatok egy része sajnos lassacskán kiürült. Nem egy heíyre már csak vendégmunkásként járnak a testvérfalu szé­kelyei, s kihasználják őket kapzsi emberek. Gazdagodnak rajtuk, mert ők kevesebbel is beérik, ráadásul el kell viselniük a románozás otrombaságát. Nemcsak azoktól, akiknél mű- veletlenségük miatt ez már-már „természe­tes", hanem olyanoktól, néha még a hatósá­goktól is, ahol egyáltalán nem az. Pedig nem románok ők, hanem magyarok. Magyarságukért, hűségükért annyi szenve­dést vállalók. Szeretetet érdemelnek, nem megaláztatást... Zarándoklat Csíksomlyón Misével, imádság- P gql ünne- } pélték idén ~ is a hava­sok tövében fekvő erdé­lyi székely falvakban a pünkösdöt. Csíksomlyó határához érve oszlopra tűzött magyar zászlók, üdvözlő, lelket buzdító feliratok fogadták a mintegy negyedmilliónyi vendéget. 14. oldal Meddig lehet várni a felfedezésre? Nagy Mari és Vidák Ist­ván gondolt egy meré­szet, vidék­re, a festői Gödöllőre költözött. A tősgyökeres pesti házas­pár számára rendkívül izgalmas, termékeny évek következtek. 17. oldal r A sokszínű Szulák Andi 'N A pályája csú­csára érkezett énekesnő Buda­pest kellős köze­pén nőtt föl, de minden évben eljutott vidékre, ahol rácsodál­kozott a pacsirta énekére. Úgy látja, a mai fiatalok élete sokkal színtelenebb, mint az övé volt. 19. oldal Árvíz után a Tiszán ......................3 Mia latt Kokó győzött a ringben... 5 Fejfájás - többféleképpen........10 Dömös rejtett kincsei.................16 A rádiós.......................................24 A veszélyes napfény.................30 9 770133 095006 0002 7

Next

/
Thumbnails
Contents