Tessedik Sámuel középfokú gazdasági tanintézet, Szarvas, 1932

A ML KIR. FÖLDMIVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM FENNHATÓSÁGA ALATT ÁLLÓ SZARVASI M. KIR. TESSEDIK SÁMUEL KÖZÉPFOKÚ GAZDASÁGI TANINTÉZET VI. ÉRTESÍTŐJE AZ 1932—33-IK TANÉVRŐL. KÖZLI : CSABAI KÁLMÁN IGAZGATÓ. NYOMATOTT MÜLLEP ^ÁROLYNÉ KÖNYVNYOMDÁJÁBAN ° 1933. :

Next

/
Thumbnails
Contents