Református Kún-Kollégium, Szászváros, 1896

-ft* A SZÁSZVÁROSI EV. REE. KÍN-KOLLÉGIUM Értesítője AZ 1896—97* TANÉVRŐL, AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETT! SIMON FERENC 1G A ZGATÓ-TANÁ R. w SZÁSZVÁROS NYOMATOTT SCHULLER TEST VÉREK és TÁRSA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents