Századok – 1875

SZÁZADOK. A MAGYAR TÖRTÉNELMI T Á K S U L A T KÖZLÖNYE. A VÁLASZTMÁNY MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTÉK THALY KÁLMÁN (I— VII.) SZILÁGYI SÁNDOR (VIII-X) TITKÁÉ. KILENCZEDIK ÉVFOLYAM : 1875, BUDAPESTEN. 1875. KIADJA A MAGYAR TÖBTÉNELMI ÏÀBSULAT,

Next

/
Thumbnails
Contents