Századok – 1900

TARTALOM. Erdély politikai érintkezése Angliával (I. II. III. IV. V. bef. köz­Lap ANGYAL DÁVID. BLEYER JAKAB. Adalék Zrínyi Miklós ós ndvara jellemzéséhez és Zrínyi-Újvár tör­ténetéhez 221 CSÁSZÁR ELEMÉR. " Verseghy és a censori hivatal. (I. II. bef. közlemény) 38, 122 DOMANOVSZKY SÁNDOR és VÉRTESY JENŐ. Nagy Lajos első hadjárata Velencze ellen. (I. II. bef. közi.) 778, 905 ILLÉSSY JÁNOS. Balassa Bálint és a zólyomiak 800 JANCSÓ BENEDEK. Az erdélyi románság legrégibb hiteles statisztikája 141 KÁROLYI ÁRPÁD. Szilágyi Sándor emlékezete 97 MOHL ADOLF. Adatok Nádasdy Ferencz országbíró életéhez 616 NÉMETHY LAJOS. A márczfalvi prépostság ; 434 PÓR ANTAL. Záh Eeliczián pöre 1 Nagy Lajos király szövetkezése IV. Károly császár ellen 1362-ben. (1. II. bef. közlemény) 289, 385 STESSEL JÓZSEF. Sopron és Mosony vármegye történelmi földrajzához 10 Locsmánd vár és tartománya 675 a*

Next

/
Thumbnails
Contents