Századok – 1937

Tartalom. Lap SZILÁGYI LORÁND : Az Anonymus-kérdés revíziója. (I. közlemény.) .... 1 BARÁTH TIBOR : A dunai táj a francianyelvű történetírás tükrében. (I. közlemény.) 55 Történeti irodalom. RAUSCHER, RUDOLF : Nëkolik úvah a programú a cílech slovanskích právních dèjin. Ism. : Murarik Antal 86 EHRLE, FRANCESCO : I più antichi statuti délia facoltà teologica deli' Università di Bologna. Ism. : Banfi Florio 91 SCHÖFFLER, HERBERT : Die Reformation. Ism. : Révész Imre 94 Gesamtinventar des Wiener Наш-, Hof- und Staatsarchivs. Herausgegeben . . . von L. Bittner. Ism. : Miskolczy Gyula 96 NÉMETH ANTAL : Bánk bán száz éve a színpadon. Ism. : M. Császár Edit 104 Szemle. Lap Fodor F. : Adatok a magyar gyepük földrajzához. (Kring M.) 107 Miklósy 7j. : A magyar király tengeri hajóhada a középkor­ban. (F. Csapodi Cs.) 108 Br. Petrichevich Horváth E. : A Petrichevich-esalád általános tört. I. (Bottló B.) 108 Homeyer, G. : Die deutschen Rechtsbücher des MA. u. ihre Handschriften. (Szilágyi L.) 109 Lap Balanyi Gy. : Pázmány Péter népszövetségi tervezete. (Ba­kács I. J.) 110 Рокоту E. : A Sz. Erzsébet­szerzet, tekintettel budapesti kolostorára, templomára és női kórházára. (Kampis A.) Ill Müller, G. : Die deutschen Landkapitel in Siebenbürgen und ihre Dechanten. II-— III. (Barta I.) 112 Barabás S. : Székely oklevéltár. (Fekete Nagy A.) 112 (Folytatása a boríték harmadik oldalán.) Ismertetésre szánt könyvek, valamint kéziratok a szerkesztőség címére: Budapest, VIII. Múzeum-körút 6., Bölcsészetkar, küldendők. Kiadóhivatal: I. Vár, Országos Levéltár, Bécsi kapu-tér 4. A szerkesztésért és kiadásért dr. Domanovszky Sándor felelős. A „Századok"-at a M. Történelmi Társulat tagjai tagsági járulékként kapják. A tagdíj (10 P), előfizetési díj (16 P) az 1099. számú posta­takarékpénztári folyószámlára fizetendő. Társulatunk pénztárnokának, Balassa Nándor m. kir. beU ügyminiszteri számvevőségi főtanácsosnak lakáscíme : Budapest, VIII. SzentkivályUutca 28. II. 16.

Next

/
Thumbnails
Contents