Állami felsőipariskola, Szeged, 1931

A SZEGEDI M. KIR. ÁLLAMI FELSŐ IPARISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1931—1932. TANÉVRŐL. HUSZONHARMADIK TANÉV. KÖZLI: CSIZMAZIA KÁLMÁN OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK. IGAZGATÓ. JUHÁSZ ISTVÁN KÖNYVNYOMDÁJA SZEGEDEN, G1ZELLA-TÉR 4. SZ­1932.

Next

/
Thumbnails
Contents