Ipari leányközépiskola, Szeged, 1941

^2 SZEGEDI TANKERÜLET. DUNÁNINNENI KÁT. TANKERÜLET A „MlASSZONYUNKÉRÓL NEVEZETT SZEGÉNY ISKOLANŐVÉREK SZEGEDI RÓM. KÁT. BOLDOG GIZELLA IPARI LEANYKÖZEPISKOlÁjÁnAK Évkönyve AZ 1941—42. ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK III. ÉVE. SZERKESZTETTE : SZILI TÖRÖK DEZSŐ IGAZGATÓ. SZEGED, 1 942.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents