Állami felsőbbleányiskola, Szeged, 1897

A SZEGEDI MAGY. K1R. ÁLLAMI FELSŐBB LEÁNYISKOLA ÉRTESÍTŐJE 1897 98-IKI TANÉVRŐL. ELSŐ ÉVFOLYAM. KÖZLI CZÍMER KÁROLY IGAZGATÓ. SZEGED. NYOMATOTT ENDRÉNYI LAJOS KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1898.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents