Katolikus főgimnázium, Székelyudvarhely, 1888

SZEKELYUDV ARHELYI ROM. KATH. FŐGYMNASIUM ÉRTESÍTŐJE 1888/89. TANÉVRŐL. £ # y *• VP, ■0^0— KÖZREBOCSÁTJA AZ IGAZGATÓ. SZÉKELT-TJBVABHELYTT . BECSEK DÁNIEL KÖNYVNYOMDÁJA

Next

/
Thumbnails
Contents