Katolikus főgimnázium, Székelyudvarhely, 1900

fl SZÉREüYUDVflRHEliYI FŐGYMNflSlUjVI AZ 1900/901. TAJMÉV VÉGÉ^. KÖZREBOCSÁTJA SOÓ GÁSPÁR IGAZGATÓ. SZÉKEL Y-UDVARHELYTT NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1901. t*óM. k;ath. ÉRTESÍTŐJE

Next

/
Thumbnails
Contents