Katolikus főgimnázium, Székelyudvarhely, 1907

AZ ERDÉLYI R. KÁTÉI. STATUS SZÉKELYUDVARHELYI FŐG IN NAZI U MÁNAK ÉRTESÍTŐJE AZ 19071908. TAMÉV VÉGEM. KÖZREBOCSÁTJA ; SOÓ GÁSPÁR IGAZGATÓ. Székelyudvarhelyt Nyomatott Becsek D. Fia Könyvnyomdájában 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents