Református kollégium, Székelyudvarhely, 1881

SZ ÉKELY-Ü DVARIIE LY 1 EYANG. REFORM. COLLEGIUM“ AZ 1881/82-ik ISKOLAI ÉVRŐL. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE L A 4, Q §, TANVEZETŐ TANÁÉ. SZÉKELY-UDVARHELYTT. BECSEK DÁNIEL KÖNYVNYOMDÁJÁBÓL. 1882.

Next

/
Thumbnails
Contents