Református kollégium, Székelyudvarhely, 1902

Jf A SZÉKELYUDVARHELYI ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EV. REE KOLLEGIUM Értesítője AZ 1902—1903. ISKOLAI ÉVRŐL. * SZERKESZTETTE : GÖNCZI LAJOS IGAZGATÓ-TANÁR SZÉKELYUDVARHELYT, NYOMATOTT BECSEK D. FIA KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1903.

Next

Sign up   
/
Thumbnails
Contents