Református kollégium, Székelyudvarhely, 1904

Az J905—6-iK ftbeti hasztillandá aj tanKStsyVeK jcfyzlH«: I. Vallástan: 1. Nagy Péter Konfirmációi nagyobb kátéja a IV. osztályban. 2. S. Szabó József: Keresztyén Egyháztörténelem az V. és VI. o. II. Magyar nyelv: 1. Négyessy László: Magyar nyelvtan és olvasókönyv az I. oszt. 2. » » » » » a II. o.-ban 3. » » Rendes magy. nyelvtan és olvasókönyv a III. oszt.-ban. 4. » » Stilisztika a IV. osztályban. 5. » » Rhetorika az V. osztályban. 6. » » Poétika a VI. osztályban. III. Latin nyelv: 1. Dr. Csenged János: Latin nyelvtan, olvasó és gyakorlókönyv a II. oszt.-ban. 2. » » Mondattan a III. és IV. osztályban. 3. Pirchala Imre: P. Vergili M. Aeneidos I. k. VI. oszt.-ban. 4. » » » » » II. k. VII. oszL-ban. IV. Német nyelv: 1. Hirn és Paulay : Német nyelvtan és olvasókönyv az V. o.-ban. 2. » » » » »a VI. o.-ban. 3. » » Német irodalmi olvasókönyv stílus gyakor­latokkal VII. osztályban. V. Mennyiségtan : 1. Dr. Beke Manó: Számtan (5-ik kiadás) I—III. oszt.-ban. 2. Dr. Sárkány Lajos: Algebra a IV—VIII. oszt.-ban.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents