Állami Garay János gimnázium, Szekszárd, 1906

#■ i . . , Szekszárdi állami főgimnázium. — 1Í)0I>—ÍIÖ7. m IM 'M A SZEKSZÁRDI ÁLüAMI FÖGIIVINÁZIUIVI ÉRTESÍTŐJE AZ 1906 907. TANÉVRŐL. M n m Mi m KÖZZÉTESZI wigahd jáhos, igazgató. m m m SZEKSZÁRD • BÁTER JÁNOS KÖNYVNYOMDÁI INTÉZETE 1907.

Next

/
Thumbnails
Contents