Állami gimnázium, Szentgotthárd, 1935

ft SZENTGOTTHÁRDI MftGYftR KIRftLYI ALLftMI GIMNÁZIUM (II—Vili. OSZT. REÁLGIMNÁZIUM) ÉRTESÍTŐJE ftZ 1935—36. ÉVRŐL ftZ ISKOLft FENNALLAsANftK 43. ÉVÉBEN. KÖZZÉTESZI: HORVÁTH BÉLA M. IGAZGATÓ. SZENTGOTTHÁRD, 1936. KIADTA AZ ISKOLA IGAZGATÓSÁGA .Szentgotthárd, Széli Kálmán lér 1. — Telefon: 48.

Next

/
Thumbnails
Contents