Szervezés és vezetés, 1981 (14. évfolyam, 1-12. szám)

1981 / 1. szám

SZERVEZÉS ÉS VEZETÉS NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet kiadványa Felelős szerkesztő DR. KÉRI JÓZSEF Szerkesztő bizottság BALASSA JÁNOS, DEÁK JÁNOS, DR. JANCSÁR SÁNDOR, DR. KISS FERENC, DR. RIEB LÁSZLÓ, RUMMEL ISTVÁN, SZALAI ATTILA, DR. SZÉKELY ATTILA, SZILAS ÁDÁM, SZŐCZI JÓZSEF, SZÖVÉRFFY DEZSŐ, DR. TORNAI JÓZSEF Szerkesztő SEREGÉLY JÓZSEF Felelős kiadó: a NIM Ipargazdasági és Üzemszervezési Intézet igazgatója Témaszám: 1051.01 kiadványszám: XVIII 1; terjedelem 4,5 (A/5) ív; példányszám: 2250 + 30 Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlap Irodában (KHI. Budapest, József nádor tér 1. sz. 1900) közvetlenül vagy posta- utalványon, valamint átutalással a KHI 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. HU-ISSN 0133-0527 Előfizetési díj: egy évre 600 forint * A borítólap Somogyi Miklós munkája Egyes szám ára: 50,- forint. Index szám: 25.796 80. 07447 Petőfi Nyomda, Kecskemét. Felelős vezető: Ablaka István

Next

/
Thumbnails
Contents