Szervezés és vezetés, 1982 (15. évfolyam, 1-12. szám)

1982 / 1. szám

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Országos Vezetőképző Központ és a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége az érdekelt minisztériumok és országos érdekképviseleti szervek közreműködésével „Gazdasági társulások, vállalkozások szervezése” címmel 1982. január 1-vel pályázatot hirdet. Apályázatok benyújtási határideje: 1982. május 3. Célja: A társulások, illetve a különböző társas vállalkozási formák pozitív és negatív tapasztalatainak szakszerű feltárása abból a célból, hogy továbbfejlesztésükhöz - a pályázatot meghirdető minisztériumok és országos érdekképviseleti szervek számára - hasznos következtetésekre adjanak lehetőséget. Továbbá, hogy a közérdeklődésre, legihkább számot tartó tapasztalatokat az országos vezetőképzés rendszerében oktassák, ily módon is elősegítve az élenjáró tapasztalatok és fejlesztési javaslatok elterjesztését. Végül forrásmunkaként szolgáljanak a tudományos kutatásban. Pályázni két témakörben lehet: 1. Bármely, legalább egy éve működő társulás, illetve társas vállalkozási forma eredményességét értékelő és szervezési tapasztalatait összegző és elemző munkával. 2. Új gazdasági társulás (illetve társas vállalkozás, kisszövetkezet stb.) létrehozására irányuló javaslatot tartalmazó tanulmánnyal. A pályázaton két kategóriában lehet résztvenni: Az I. kategóriában vállalati, intézményi kollektívák pályázhatnak. Pályád íjak: 4 db I. díj á. 20 000 Ft 8 db II. díj á. 15 000 Ft 12 db III. díj á. 10 000 Ft A II. kategóriában egyéni pályázók küldhetik be pályamunkáikat. Pályadijak: 4 db I. díj á. 15,000 Ft 8 db II. díj á. 10 000 Ft 12 db III. díj á. 6 000 Ft A kategóriáktól függetlenül az Országos Vezetőképző Központ 1 db 50 000 Ft-os fődíjat, tűzött ki. a Központi Váltó- és Hitelbank Rt. Innovációs Alap 1 db 50 000 Ft-os fődíjat A Bíráló Bizottság a pályadíjakra nem javasolt, de egyes részleteiben hasznosítható pályamunkákat (2000-3000 Ft/db összegben) megvásárolja. A Bíráló Bizottság a pályázat eredményét előreláthatóan 1982. szeptember hirdeti ki. További felvilágosítást az Országos Vezetőképző Központ Szervezéstudományi Főosztály vezetője, Dr. Horváth Iván ad a 341-352 telefonszámon (írásban beérkezett kérdésekre levélben). Szóbeli vagy írásbeli kérésre a pályázati felhívás részletes szövegének megküldéséről gondoskodik. Országos Vezetőképző Központ Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége

Next

/
Thumbnails
Contents