Polgári leányiskola, Szolnok, 1925

A SZOLNOKI M. KIR. ÁLLAMI POLGÁRI LEÁNYISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1925—26. TANÉVRŐL. SZERKESZTETTE: ELLMANN ELVIRA IGAZGATÓ. SZOLNOK, 1926. NYOMTATTA ROTH DEZSŐ KÖNYVNYOMDÁJA 7430.

Next

/
Thumbnails
Contents