Tarsadalmi Szemle – 1932.

1. szám

1S80 TÁRSADALOMTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT SZERKESZTI i MADZSAR JÓZSEF DR. és SÁNDOR PÁL DR. Tartalom: Madzsar Józsefi 1931. — Molnár Eriit; A paraszt az eredeti töke felhalmozás Kor­szakában. — Újvári Cászló: Az egyház szo­ciálpolitikája- - Birlcás Péter: A tudomány szervezése Oroszországban. — Szalay Gy.z Fasizmus és munkásosztály Magyarorszá­gon. — SXEMCE. Couis Fisc&ert Ce&etsé­gem-e kapitalista tervgazdálkodás? — Hor­vátií Károly : A szociáldemokrata párt 28­ik kongresszusa. — Becfe Kálmán i Gazda­sági válság Németországban. — if/. Szász Dezső ; „Konfliktus" vagy imperialista f>á­boru Mandzsúriában? — Haraszti Sándort :nrogrammkritikák. — KÖNYVEK. Gereb­lyés Lászlót Egy Író tragédiáfa. — Forgács Antal: Az idő katonái. — SZEMINÁRIUM. Eörsi B. t Kereskedelmi és fizetési mérleg MEGJELENIK ÉVENTE TÍZSZER. 1932. JANUÁR HŐ. - - II. ÉVF. M. SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents