Tarsadalmi Szemle – 1951.

1. szám

Világ proletárjai egyesüljetek! Társadalmi Szemle A MAGYAR DOLGOZÓK pártjának tudományos folyóirata Szerkesztőbizottság: DONÁTH FERENC . FOGARASI BÉLA • GERŐ £RNŐ. HORVÁTH MÁRTON. LUKÁCS GYÖRGY MÓD ALADÁR • MOLNÁR ERIK. RÉVAI JÓZSEF Főszerkesztő: FOGARASI BELA RÁKOSI MÁTYÁS: Ötéves a Társadalmi Szemle Nógrádi Sándor : Hazafiság és honvédelem Berei Andor : Lenin — az emberiség útmutatója Mód Aladár: Két kongresszus között Vas Zoltán : Tervmunkánk fejlődése és hiányosságéi / _ Nagy Imre : Sztálin Műveinek XII. kötete Németh Gyula : Sztálin nyelvtudományi cikkei és a hazai nyelvtudomány feladatai % ^ j lOlOíV ­1951 január R^silrtri tartalom a b c I iö oldalon VL ÉVFOLYAM 1. SZÁM • SZIKRA • JANUÁR • ÁRA 3 F

Next

/
Thumbnails
Contents