Tarsadalmi Szemle – 1952.

1. szám

Társadalmi Szemle Szerkesztőbizottság: FOGARASI BÉLA GERŐ ERNŐ HORVÁTH MÁR TÓIN • LUKÁCS GYÖRGY MÓD ALADÁR • MOLNÁR ERIK • RÉVAi JÓZSEF Főszerkesztő: FOGARAS1 BÉLA Nógrádi Sándor: Lenin eszméinek mindenható ereje • "./ • Szántó Rezső: A kommunizmus építkezései — a béke művei Márczis Antal: A termelőszövetkezeti gazdasá­gok megszilárdításáért Fogarasi Béla: A társadalmi-történeti tudomá­nyok helyzete és feladatai Sztálin elvtárs új munkáinak megvilágí­tásában # Molnár Erik: A magyar történetírás a felsza­badulás óta; eredményei, h iányos­ságai és legsürgősebb feladatai f ' ^V' 1'' Részlete* tartalom a belaO oldalon 1952 január VII. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM « JANUÁR « ÁRA 3 Ft

Next

/
Thumbnails
Contents