Társadalomtudomány, 1921 (1. évfolyam, 1-4. szám)

1921-01-01 / 1. szám

1921. január. 1. szám. TÁRSADALOMTUDOMÁNY A MAGIAK NÉPRAJZI TÁRSASÁG TÁRSADALOMTUDOMÁNYI SZAKOSZTÁLYÁNAK FOLYÓIRATA MEGJELENIK NEGYEDÉVENKÉNT. TARTALOM: Oldal Hornyánszky Gyula: A parlamentek ellen... _ ... ... 1 Moór Gyula: Somló Bódog............... ... _ — ................. 17 Somló Bódog: Machiavelli ...............- — ... — _ ... _. 41 Kornis Gyula: \V. Wundt. I. ._ .......... .............................. 70 Gombócz Zoltán: Nyelvtörténet, lélektan, társadalmi lélektan 97 Bárány Gero: Az egyén és a nemzet szerepe a kultúrában _. 106 fíibó István: Az emberiség múltjáról és jövőjéről ... _ — 115 Solymossy Sándor: A matriarchatus nyomai a folklóréban.- 136 Kovács Alajos: Hogyan hamisították meg a románok a magyar statisztikát a békekonferencián ? .............................. ._ 147 Külföldi folyóiratok szemléje: II. J. — Uj könyvek: H. J. — Szentiványi Károly: Falusi programmok: F. J. —Le Bon: Múlt és jövő: K. ........................................................... _. 161 Ára 60 korona. BUDAPEST, 1921. Pfeifer Ferdinánd-féle Nemzeti könyvkereskedés (Zeidler Testvérek). Előfizetési ár félévre 100 kor.

Next

/
Thumbnails
Contents