Telekkönyv, 1912 (17. évfolyam, 1-12. szám)

FOLYÓIRAT A TELEKKÖNYV, VEGREHAJTASI ELJÁRÁS, BIRTOK­RENDEZÉS, TELEKKÖNYVI ÁTALAKÍTÁS ÉS BETÉT­SZERKESZTÉS KÖRÉBŐL. XVII. ÉVFOLYAM. Laptulajdonos és felelős szerkesztő : KÁPLÁNY GÉZA ny. kir. Ítélőtáblái biró, ügyvéd. Főmunkatársak : Dr. TÖRÖK ISTVÁN \ ROJCSEK SÁNDOR, Dr. GABONA LAJOS tlkvi betétszerk. kir. tszéki bírók, a két utóbbi beosztva az igazságügy minisztériumba, 1912. CZEGLÉD, 1912. ÍÍAGY ELEK KÖNYVNYOMDÁJA. TELEKKÖNYV

Next

/
Thumbnails
Contents