Városi Közlöny, 1905 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1905-01-15 / 1. szám

i -Ci VIII. évfolyam. Temesvár, 11)05. január. 1. szám. !!!li«llllllHIIHIIII!HMnillHlffllt111llinilltHIIIIIHIIlllll)lllllllllil!llllllllHH)IIHIIlllM VÁROSI KÖZLÖNY HIVATALOS FOLsYÓERAT. Kiadja a Városi tanács. ]V!egjelenik minden hó 15-én, / KÍ& TEMESVÁR. CSENDES JAKAB KÖNYVNYOMDÁJA. x- -A ; i.v

Next

/
Thumbnails
Contents