Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1891

A TEMESVÁRI ROM. KATH. AZ 1891/92. 1SK. ÉVRŐL. KÖZLI PFEIFFER ANTAL. fíígymnasiumi igazgató. TEMESVÁR. NYOMATOTT A CSANÁD-KGYIIÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. 189«.

Next

/
Thumbnails
Contents