Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1896

A TEMESVÁRI ROM. KATII. / ft 189697. ISK. ÉVRŐL. KÖZLI VÉBER ANTAL, FÖGYMNASIUMI IGAZGATÓ. TARTALOM: 1. Értekezés. Irta Bán Aladár. — 2. Az intézetnek lefolyt évi története — 3. A tanári kar névjegyzéke munkakörük megjelölésével. — 4. A bevégzett tananyag. — 5. írásbeli feladatok a magyar nyelvből. — 6. A tanulók névjegyzéke és érdemsorozata osztályonként. — 7. Statisztikai adatok 1896/97-iki év végén. —. 8. Szertárak gyarapodása. — 9. Érettségi vizsgálatok. — 10. Jótékonyság. ii. A jövő 1897—98. isk. évre vonatkozó értesítés. TEMESVÁR. NYOMATOTT A CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVSAJTÓN. 1897.

Next

/
Thumbnails
Contents