Katolikus főgimnázium, Temesvár, 1902

A TEMESVÁRI ROM- KflTH- FŐGYMNflSIUM AZ 1902/1903. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZLI DR. SZÁMEK GYÖRGY FŐGYMNASItJMI IGAZGATÓ. I. Halápy Konstantin emlékezete. Irta: Friedreich Endre. — II. Adatok a fögymnasium történetéhez az 1902— 1903. tanévben. — 111.. Könyv tárak és szertárak. — IV. A bevégzett tananyag. — V. Tanárkar. —VI. A tanulók névjegyzéke és érdemsorozata osztályonként. — VII. Érettségi vizsgálat. — VIII. A rendes és magántanulókra vonatkozó statisztikai adatok. — IX. A jövő 1903—1904. iskolai évre vonatkozó értesítés. TEMESVÁR. CSANÁD-EGYHÁZMEGYEI KÖNYVNYOMDA. 1903.

Next

/
Thumbnails
Contents