Állami főreáliskola, Temesvár, 1874

p- ízt A TEMESVÁRI MAGY. KIR. UHUI MlIIliI,THIIIH KIADVÁNYAI. ÖTÖDIK SZÁM. w iß? ISI? AZ 1874—75-IKI TANÉVRŐL. wv $ZERKESZTÉ AZ JGAZGATÓ. TEMESVÁROTT. JIyOMATOTT jSTEGEJ\ pRNŐNÉL, 1875.

Next

/
Thumbnails
Contents