Állami főreáliskola, Temesvár, 1877

.A. TEMESVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLTANODA KIADVÁNYAI arYOLCADiK; szám. értesítő TEMESYÁROTT. NYOMATOTT A MAGYAR-FELE NYOMDÁBAN. 1878. 0148 AZ 1877-78. TANÉVRŐL, JÍÖZZÉTESZI TORDAIGVOR«V IGAZGATÓ.

Next

/
Thumbnails
Contents