Állami főreáliskola, Temesvár, 1887

A TEMESVÁRI MAGY. KIR. ALLAMI FOREALISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1887-88. TANÉVRŐL. XVIII. SZÁM. SZERKESZTETTE Dr. LAKY MÁTYÁS KIK. FŐKEÁLISKOLAI IGAZGATÓ. TARTALOM: Értekezések: 1. Dr. Tauffer Jenő, iskola-orvos és egészségtan-tanár jelentése az 1887—88. tanévről. 2. A latin nyelv tanítása a temesvári állami főreáliskolában. Irta Grósz Jakab. — Iskolai értesítések: I. Adatok az iskola ez évi törté­netéhez. II. A főreáliskola személyzete. III. Egyes tanárok működése az irodalom és közművelődés terén. IV. Az osztályonként végzett tananyag. V. Rendkívüli tantárgyak. VI. Petőfi-Önképzőkör. VII. Szertárak, gyűjtemények és tanári könyvtár. VIII. Ifjúsági könyvtár. IX. Ifjúsági segélyalap. X. Ösztöndíjak. XI. Érettségi vizsgálat. XII. A tanulók érdemsorozata. XIII. Statisztikai táblázatok. A) A tanulók általános áttekintése. B) A tanulmányok eredményének áttekintése. C) Az érdemsorozat áttekintése. D) A tanulók lakóhelyének áttekintése. XIV. A tanulók felvételére vonatkozó értesítés és figyelmeztetés a javító vizsgálatokra nézve. TEMESVÁR. NYOMATOTT ÜHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1888. ____________t.________________

Next

/
Thumbnails
Contents