Állami főreáliskola, Temesvár, 1893

A TEMESVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1893—94. TANÉVRŐL. XXIV. SZÁM. SZERKESZTETTE : Dr. LAKY MÁTYÁS, KIK. FŐREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1894.

Next

/
Thumbnails
Contents