Állami főreáliskola, Temesvár, 1896

TEMESVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1896-97. TANÉVRŐL. XXVII. SZÁM. SZERKESZTETTE: Dr. LAKY MÁTYÁS, KIR. FŐREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Thumbnails
Contents