Állami főreáliskola, Temesvár, 1899

A TEMESVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FÖREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE r n AZ 1899—1900. TANÉVRŐL. XXX. SZÁM. SZERKESZTETTE: Dr. LAKY MÁTYÁS, KIR. FÖREÁLISKOLAI IGAZGATÓ. TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMAXN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1800.

Next

/
Thumbnails
Contents