Állami főreáliskola, Temesvár, 1903

A TEMESVÁRI MAGY. KIR. ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1903-1904. TANÉVRŐL. * XXXIV. SZÁM. f SZERKESZTETTE: Dr. LAKY MÁTYÁS, KIR. FŐREÁLISKOLAI IOAZOATÓ. TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMANN HBNIÍIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1ÍHM.

Next

/
Thumbnails
Contents