Állami főreáliskola, Temesvár, 1904

KIR ÁLLAMI FŐREÁLISKOLA ÉRTESÍTŐJE AZ 1904 1905. TANÉVRŐL. * XXXV. SZÁM. SZERKESZTETTE: Dr. LAKY MÁTYÁS, KIR. FŐREÁLISKOLAI IOAZOATÓ. TEMESVÁR. NYOMATOTT UHRMANN HENRIK KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1906.

Next

/
Thumbnails
Contents