A Természet, 1929 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-15 / 1-2. szám

„A TERMÉSZET” ÉS „MI ÚJSÁG AZ ÁLLATKERTBEN” TARTALOMJEGYZÉKE ■ff'*O' íf 'ir Ili 7 1 s XXV. évfolyam 1929. 1—24. szám ТТЛ,, Oldal EREDETI, ISMERTETŐ ÉS EGYÉB KÖZLEMÉNYEK : Oldal ABONYI SÁNDOR dr, : A mozgófényképes film szte­reoszkópos vetítéséről ....................................................... 48 A UJESZKY LÁSZLÓ dr. : Derült és borult időjárás hatása a szellemi életünkre ........................................ 188 B. MÉRNÖK : Megfigyelések az őz téli etetésénél. . . 169 BOROS ÁDÁM dr. : Mentsük meg a nyírbátori Bátor­ligetet .................................................................................... 74 CERVA FRIGYES: Koronás és pávadarvak............. 207 C HOLNOKY JENŐ dr. : Aranyház gejzír kráter Tihanyban .................................................. 13 — Barlangok fejlődéséről..................................................... 111 FÖLDVÁRY MIKSA : A Balaton környékének ter­mészeti emlékei .................... 49, 70, 92, 110, 148, 170 G AÁL ISTVÁN dr. : Barlangkutatás és jelentősége. . . 203 — »Borostyánkő« »az észak aranya«................................. 184 — Diluvialis emberkoponyák a Csillaghegyen......... 210 — Az ősember rokonsága a mai törpe emberfajokkal 226 GARÁDI VIKTOR : Liliom a tengerben........................ 224 G ELEY JÓZSEF dr. : Kisebb ornithológiai tapasz­talatok Szeged környékén .......................... 123 GUOTH GY. ENDRE dr. : A tevékről és ujjaik be­rendezéséről, különös tekintettel az átalakult bőr­képletekre ........................................................................... 4 HASSKÓ SÁNDOR dr. : Fóka bőrének szerkezetéről. . 207 — Kazuár bőrének pigmentációjáról............................... 134 H ILBERTH KÁROLY : Pillangó királynő.................... 50 K ADIC OTTOKÁR dr. : Adatok a magyar barlang­kutatás történetéhez........................................................ 232 K ELLER OSZKÁR dr. : A kert és gyümölcsös hasznos madarai ................................................................................ 10 KIESELBACH GYULA dr. : Holt levelek asszimi- lálása...................................................................................... 47 — Pézsmatulokról.................................................................. 206 — Állatkertünk állatjai télen.............................................. 230 K OVÁCS ANTAL : Szalagpinty élete és költése a fogságban............................................................................. 49 K UBACSKA ANDRÁS dr. : F'antasztikus elemek a magyarországi ősgerincesek kutatástörténetében. . . 26 — Régi magyar természettudományi feljegyzések ..31, 65 KUBACSKA BÉLA : A tyúktojás kémiai és fiziológiai tulajdonságai....................................................................... 163 KARL JÁNOS dr. : Stellingen .......................................... 17 L OVASSY SÁNDOR dr. : A gólya fészkelőhazája, nagy útja és téli szállása.............................................. 83 — Hogyan lettem én ornithológus ................................. 103 N AGY JENŐ dr. : Herman Ottó emlékünnepély Lilla­füreden ................................................................................ 183 — Madarak pusztulása a Nagy Sóstó mocsaraiban Észak-Amerikában .......................................................... 212 — Poltári Kovács Béla.......................................................... 13 — Tengeri madarak pusztulása a motorolajtól........... 213 . — Természetvédelem a vadászat gyakorlásában......... 145 N OSZKY JENŐ dr. : Ősföldtörténeti emlékek Ipoly­tamócán................................................................................ 28 PFEIFER FERDINÁND: Szent Hubertus.................. 189 P ONGRÁC SÁNDOR dr. : Az emberi orr történetéhez. 85 DE POTERE GERARD : Hogyan szabályozzuk törvényhozási úton az aggteleki barlangot?........... 63 — Természetvédelmi világkérdésről................................. 43 R ADETZKY DEZSŐ : Beszélgetésem egy természet­tudóssal ................................................................................ 147 RAITSITS EMIL dr. : Állatkerti barna- és örvös­medvéink téli alvása........................................................ 37 — Állatkertünk legújabb látványossága a kéttülkű orrszarvú .............................................................................. 105 — Állatok alakulásáról szóló újabb kutatások............. 211 — Auer Károly......................................................................... 97- Berlini indiai elefánt születéséről................................. 217 B rehm Alfred Edmund születésének százéves év­fordulója ................................................................................ 25 — Drezdai állatkert hím oraug-utanja kimúlt............ 58 — Drezdai óriás orang elhullása........................................ 137 — Hilberth Rezső................................................................... 3 — szepeshelyi Hutyra Ferenc dr.......................................... 23 — Kenguruszaporulat az állatkertben ................... 118 — Nadler Herbert................................................................... 143

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents