Testnevelési Tanárok Közlönye, 1936 (4. évfolyam, 1-10. szám)

1936-01-10 / 1-2. szám

50&47 TESTNEVELÉSI TANÁROK KÖZLÖNYE A TESTNEVELÉSI TANÁROK ORSZ. EGYESÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA SZERKESZTI SZŐKE ELEMÉR IV. ÉVF. 1-2. SZ­1936 JANUÁR-FEBRUÁI 0 TARTALOM: Szőke Elemér: A testnevelők helyzete a fizetési táblázatokon .............. ... 1 Somorjai László: A falu testnevelési problémái .................................. 5 Koppányi Imre: Az osztályozás ....... 7 Kiss Imre: A biblia és a zsidó hygiene 10 Wonke Rudolfné: Már ez is siker? ... 13 Arvay—Szűcs: Testnevelő tanári sza­badjegy ...................................;.T 14 Könyvismertetések. Kerezsi: Az atlé­tika célgimnasztikája; Misángyi: A testnevelés jelentősége a köz­művelődésben; Somorjai: Elemi iskolák testgyakorlása. (Szőke) Hírek ............................................. Nyilt levél Hergloz Jenő doktorhoz 16 17 24 m

Next

/
Thumbnails
Contents