Magyarország tiszti cím- és névtára - 6. évfolyam, 1887.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍffl- ÉS NÉVTÁRA. 1887. A nagyméltóságú földmivelés-, ipar- és kereskedelemügyi m, k. Minister úr rendeletéből kiadja AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIRÁLYI STATISTIKAf HIVATAL. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1887.

Next

/
Thumbnails
Contents