Magyarország tiszti cím- és névtára - 10. évfolyam, 1891.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZlM- ÉS NÉVTÁRA. 1891. A NAGYMELTOSAGU M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER UR RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR, STATISZTIKAI HIVATAL. X« évfolyam. Ára 5 forint o. é. BUDAPEST PESTI KÖN Y VN YOMDA-Rlä S/Z V ÉNY-TÁ RS A SÁG. • • _

Next

/
Thumbnails
Contents