Magyarország tiszti cím- és névtára - 13. évfolyam, 1894.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZlÄ- ÉS NÉVTÁRA. 1894. A NAGYMÉLTÓSÁGÚ M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER ÚR RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISZTIKAI HIVATAL XIII. évfolyam. Ára 5 forint o. é. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Next

/
Thumbnails
Contents