Magyarország tiszti cím- és névtára - 15. évfolyam, 1896.

Ifo W \ MAÖTARORSZÁa TISZTI CZlM- ÉS NÉVTÁRA 1896. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG, a MSI6. A NAGYMELTOSAGU KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER UR RENDELETEBOL SZERKESZTI ÉS KIADJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR KIR. STATISZTIKAI HIVATAL. XV. évfolyam.

Next

/
Thumbnails
Contents