Magyarország tiszti cím- és névtára - 18. évfolyam, 1899.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZlÄ- ÉS NÉVTÁRA. 1899. A NAGYMELTOSAGU KERESKEDELEMÜGYI M. KIR. MINISTER UR RENDELETEBOL SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR, KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. XVIII. évfolvam. Ara 6 forint o. é. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZ VÉN Y-TÁRSASAG. api»».

Next

/
Thumbnails
Contents