Magyarország tiszti cím- és névtára - 25. évfolyam, 1906.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM ÉS NÉVTÁRA A M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Ára 12 korona. XXV. ÉVFOLYAM. 1906. BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG. 1906.

Next

/
Thumbnails
Contents