Magyarország tiszti cím- és névtára - 27. évfolyam, 1908.

MAGYARORSZÁG TISZTI CZÍM- ÉS NÉVTÁRA XXVII. ÉVFOLYAM. 1908. A. M. KIR. KERESKEDELEMÜGYI MINISTER RENDELETÉBŐL SZERKESZTI ÉS KIADJA A M. KIR. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. BUDAPEST. PESTI KÖNYVNYOMDA-RÉSZVNÉY-TARSASÁG 1908.

Next

/
Thumbnails
Contents